هیئت علمدار حسین بابل

پایگاه اطلاع رسانی هیئت علمدار حسین بابل

دست منو تو نیست اگر معتبر شدیم .. خیلی حسین زحمت مارا کشیده است

به کلام: حجت الاسلام کاظم تبار

به نفس: کربلایی مجید رضانژاد

به کلام: حجت الاسلام کاظم تبار

به نفس: کربلایی مجید رضانژاد

به کلام: حجت الاسلام بهشتی

به نفس: کربلایی مجید رضانژاد

به کلام: حجت الاسلام جبرئیلی

به نفس:
کربلایی مجید رضانژاد
کربلایی حسین ستوده

به کلام: حجت لاسلام جبرئیلی

به نفس:
کربلایی مجید رضانژاد
کربلایی حسین ستوده

سخنران :حجت الاسلام حسینی

مداح :کربلایی مجید رضانژاد

سخنران :حجت الاسلام حسینی

مداح :کربلایی مجید رضانژاد

سخنران :حجت الاسلام حسینی

مداح :کربلایی مجید رضانژاد

سخنران :حجت الاسلام حسینی

مداح :کربلایی مجید رضانژاد

سخنران :حجت الاسلام حسینی

مداح :کربلایی مجید رضانژاد

سخنران :حجت الاسلام حسینی

مداح :کربلایی مجید رضانژاد

افراد آنلاین : 2
بازدید امروز : 78
بازدید دیروز : 547
بازدید این ماه : 10112
@majidrezanejad.ir